....Efter ett år med Forestklyven
Ett lättskött komplement

- Forestklyven står sällan inne. Den är oftast uthyrd långt i förväg och nyttjas långt mer än hyrkärrorna. Dessutom är det mindre bekymmer med underhållet, säger Kjell Lindsten.

Med några års erfarenhet av Forestklyven funderar Kjell allvarligt på att skaffa fler. Så bra har uthyrningen smält in och kompletterat övrig verksamhet. Kjell är för övrigt inne på sin fjärde klyv.

220 volt räcker

Forestklyven är en mobil och behändig maskin på två hjul. Andra hyrklyvar kräver i regel släpkärra och krångliga lyft. Forestklyven kräver bara dragkrok.

Dessutom räcker det med 220 volt, enfas och trög 10 ampers säkring. Sen är det bara att rulla hem, sticka kontakten i ett jordat eluttag och köra igång. Kjell har valt 220-modellen. 

Annars finns den också för 3-fas. Men hur många har 380-voltsuttag tillhands, och passar i så fall trefaskontakten. Forestklyven kostar för övrigt några tusenlappar mindre än en vanlig släpkärra.

Har marknadsfört sig själv

Något ovanligt i sammanhanget är att uthyrningen inte föregåtts av någon marknadsföring. Kjell Lindsten valde att mjukstarta.

- Men ryktet spreds tydligen om möjligheten att hyra vedklyven. Beviset är att nya kunder som hört talas om klyven, helt plötsligt klivit in genom dörren hos oss, säger Kjell Lindsten.

Vid en jämförelse finner man att hyrkostnaden vid Kjells mack inte är högre än konkurrenternas vedklyvar.

Underhållet av uthyrningsklyven är inte särskilt betungande. Hyrkärror som lånats ut för att frakta icke-mobila vedklyvar är betydligt mer krävande och kostsamma i underhåll.

     

Från Bofors kanoner...
Edb produktion har en egen filosofi
Förutom officersgraden har Bo Ekelund en civilingenjörsexamen att luta sig mot. Produktarbetet vid Bofors kombinerades för tre år sen med konsulting i säkerhetsbranschen. Då hade han startat sitt företag Edb Produktion. Utveckling av ett avståndsmätande PC-larm blev ett av uppdragen för en längre tid, följt av flera andra. Ett skydds- och larmsystem för konstverk är ett annat av pågående projekt just nu.

Bo Ekelund med sin breda erfarenhet från så vitt skilda områden har en given strategi för sig och företags verksamhet. Kanske rättare sagt, en slags filosofisk grund att stå på. Bo Ekelunds deklaration lyder:

- Att med olika knep verka för att minska individens kostnad, att en ringa investering ska ge maximalt i utbyte. Gärna i kombination med ett strängt engagerat miljömedvetande.

- Vedklyven påstår jag uppfyller allt detta, säger Bo Ekelund.

Montage och provning

Konstruktionen var klar och första klyven tillverkad och såld sommaren 1996. Klyven har fått ett bra mottagande landet runt, främst hos bensinstationer för uthyrning.

Bo Ekelund köper alla ingående delar till klyven. I den egna verkstaden sker sedan montering samt noggrann provning efter ett särskilt testschema, före leverans.

Produktutveckling pågår ständigt. Vedklyven för sin del är till exempel modulbyggd efter ett visst system, varför det är lätt att uppfylla kunders särskilda önskemål om till exempel hjul, dragbom och motorpumpkombination.

Oljefylld elradiator är en annan i raden av företagets produkter. Till de ovanligare inslagen hör onekligen försäljning av färg.

Montering och provning. Provkörningen är sista momentet i det totalarbete som sker i den verkstaden, belägen mellan Storfors och Karlskoga i Värmland. 
Här handlar det om provtryckning av hydrauliken på en klyv färdig för leverans.

 
Sida 1  Sida 2   Sida 3  Sida 4